HENERAL LUNA Teaser # 2Antonio Luna:  Walang nakaaangat sa batas, kahit na presidente.

Soldier:  Heneral, baka may makarinig.

Luna:  Eh di makinig sila.


A movie for all of us to watch this September 2015.  Kilalanin natin ang isa sa ating mga bayaning sumapit ng kamatayan sa kamay ng sariling mga kababayan.

No comments

Thanks for respecting other readers.

Copyright © 2005-2013 - voyageR-3 - All Rights Reserved. Powered by Blogger.