Smaller Egg, Same PriceAfter gathering this afternoon's eggs:

Aboy:  Nerissa, ang liit ng isang itlog. May mga nangingitlog na kasi dun sa batch na hindi pa dapat mangitlog.

Nerissa:  So magkano ibebenta yang maliit?

Aboy:  Same price din.

Nerissa: Bakit?

Aboy: Sabihin mo may sentimental value yan. 😁

No comments

Thanks for respecting other readers.

Copyright © 2005-2013 - voyageR-3 - All Rights Reserved. Powered by Blogger.