Apolinario Mabini: Talino at Paninindigan


As we continue to stay at home, may I encourage you to add documentaries like this to your list of movies or videos.  

Mabini was so incisive that he has written about Philippine ills we still see among our politicians and in our society at present.


  • Mabini:  "Batid nga ba ng mga rebolusyonaryo ang kahulugan ng kalayaan?  Marami ang nagsasalita ng tungkol sa kalayaan nang hindi ito nauunawaan.  Maraming naniniwala na ang pagiging malaya ay maaari nang gawin ang anumang maibigan, ito man ay para sa mabuti o sa masama..."

It's a 40-minute video produced by the National Historical Commission of the Philippines (NHCP) but it's much shorter than several episodes of our favorite Netflix series.  If we can write and recommend reviews of our Netflix faves then surely we can also sit and watch this.

I'm sure you've been watching tear-jerkers the past weeks.  This is what a tear-jerker looks like for me -- not induced by well-crafted dialogues nor award-winning cinematography, but by real-life fervor.  "Aling pag-ibig pa ba ang higit na dakila..."

Preview:

  • Ano ang nangyari sa pangako ni Mabini sa nanay na sisikapin niyang maging mabuting tao habang buhay?


  •  Ano ang nakitang pagmamay-ari ni Mabini noong siya'y namatay?


  • Tulad ngayon nabuhay at namatay din siya sa panahon ng epidemic 


  • Bakit nasabi ni Mabini na ipagpapalit lang natin ang dayuhang amo sa lokal na mga amo?  (not quoted in the docu but can be inferred)


  • Si Mabini ay isang Person with Disability (PWD) at nakaranas ng pangungutya ngunit hindi ito naging hadlang para siya ay maging dakilang Pilipino


  • Paano ginamit ni Mabini ang "press" at pagsusulat upang isulong ang tunay na pagmamahal sa bayan? 


To my former students in History and Ethics, watch this.  Tandaan natin:  there is no true learning when there is no application.


Those who want to read a primary source written by the hero himself may click here:  THE PHILIPPINE REVOLUTION.  Read why the revolution failed according to him.  

No comments

Thanks for respecting other readers.

Copyright © 2005-2013 - voyageR-3 - All Rights Reserved. Powered by Blogger.