Ikaw ba'y nalulungkot? Pakinggan ang ASIN
The last song my wife and I listened to together tonight was ASIN's "Himig ng Pag-ibig".  

Such a great band they were, ASIN (initially called Salt of the Earth).  So here I am embedding "Itanong mo sa mga Bata".  

Napakahusay nilang mga makata, musikero, pantas at propeta.  Sa aking pandinig wala yatang gaganda pa sa boses ni Lolita Carbon...

Marami ngayon sa atin at sa mga kabataan bukang-bibig at laman ng mga post sa FB na sila/tayo ay nalulungkot, nag-iisa, walang kaibigan, walang kasama, nalilito, naghihirap, nahihirapan.  Pakinggan niyo, pakinggan natin, ang ASIN.Ikaw ba'y nalulungkot, ikaw ba'y nag-iisa?
Walang kaibigan, walang kasama
Ikaw ba'y nalilito, pag-iisip mo'y nagugulo?
Sa buhay ng tao, sa takbo ng buhay mo?
Ikaw ba'y isang mayaman, o ika'y isang mahirap lang
Sino sa inyong dalawa ang mas nahihirapan?

Refrain 1:

Masdan mo ang mga bata
Masdan mo ang mga bata
Ikaw ba't walang nakikita
Sa takbo ng buhay nila
Masdan mo ang mga bata
Ang buhay ay hawak nila
Masdan mo ang mga bata
Ang sagot ay 'yong makikita

Ikaw ba'y ang taong walang pakialam sa mundo
Ngunit ang katotohanan, ikaw ma'y naguguluhan
Tayo ay naglalakbay, habol natin ang buhay
Ngunit ang maging bata ba'y tulay
Tungo sa hanap nating buhay?
Masdan mo ang mga bata
Ang aral sa kanila makukuha
Ano nga ba ang gagawin
Sa buhay na hindi naman sa atin?


Refrain 2:

Itanong mo sa mga bata
Itanong mo sa mga bata
Ano ang kanilang nakikita
Sa buhay na hawak nila
Masdan mo ang mga bata
Sila ang tunay na pinagpala
Kaya dapat nating pahalagahan
Dapat din kayang kainggitan?

Repeat Refrain 1:

lyrics from: https://genius.com/Asin-itanong-mo-sa-mga-bata-lyrics

---------------
"You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything, except to be thrown out and trampled underfoot."  -- Matt. 5:13 NIV BiblegatewayNo comments

Thanks for respecting other readers.

Copyright © 2005-2013 - voyageR-3 - All Rights Reserved. Powered by Blogger.