19 na buhay ng mga magsasaka ang kapalit ng paglimos sa libreng palay?

 19-dead-22-hurt-after-truck-plunges-into-apayao-ravine

Bakit kailangang 19 na buhay ng mga magsasaka ang kapalit ng paglimos sa libreng palay?
Bakit hinahayaang mag overload ng 43 pasahero sa truck na may karga nang palay?
Bakit hinahayaang menor de edad ang magmaneho ng truck?
Bakit kailangang magbiyahe sa gabing maulan ang mga magsasaka dahil wala silang mga ID?
Bakit kailangang lalong magdusa ang magsasaka dahil sa rice tariffication?
Sabi ng kaibigan ko, nakakadurog daw ng puso.
Sabi naman ng isa pang kaibigan, ang nag-iisang biktimang taga-Apayao ay SK chair na nakisakay lang.
Sabi ng makatang musikerong si Bob, "The answer my friend, is blowing in the wind..."
Ako, walang maisip at walang magawa.

No comments

Thanks for respecting other readers.

Copyright © 2005-2013 - voyageR-3 - All Rights Reserved. Powered by Blogger.